BAGUIO

PINES - Chapis Campus
PINES - Chapis Campus

Trường hàng đầu về học thuật ở Philippines. Cơ sở Chapis đào tạo chuyên sâu các khóa học thuật và đảm bảo.
PINES - Main Campus
PINES - Main Campus

Trường hàng đầu về học thuật ở Philippines. Trung tâm khảo thí IELTS chính thức được ủy quyền bởi British Council.
TRƯỜNG HELP - LONGLONG
TRƯỜNG HELP - LONGLONG

Trường đầu tiên tại Philippines xây dựng và phát triển mô hình Sparta; Trung tâm khảo thí IELTS chính thức được ủy quyền bởi IDP.
TRƯỜNG BECI - Cafe Campus
TRƯỜNG BECI - Cafe Campus

Cơ sở chuyên dành cho học viên nữ của Beci.
TRƯỜNG BECI - Sparta Campus
TRƯỜNG BECI - Sparta Campus

Cơ sở đào tạo học thuật chuyên sâu của Beci
TRƯỜNG BECI
TRƯỜNG BECI

Cơ sở chuyên đào tạo ESL và Business của Beci với mô hình học tự giác hoàn toàn.
TRƯỜNG JIC
TRƯỜNG JIC

Trường cung cấp đồng thời 2 mô hình Sparta và Semi-Sparta, học viên có thể linh hoạt chuyển đổi giữa 2 mô hình.
TRƯƠNG A&J
TRƯƠNG A&J

Trường có thế mạnh về dạy giao tiếp ở Baguio.

Hiển thị 1 - 8 / 8 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng