PINES - Chapis Campus

PINES - Chapis Campus

Trường hàng đầu về học thuật ở Philippines. Cơ sở Chapis đào tạo chuyên sâu các khóa học thuật và đảm bảo.
PINES - Main Campus

PINES - Main Campus

Trường hàng đầu về học thuật ở Philippines. Trung tâm khảo thí IELTS chính thức được ủy quyền bởi British Council.
TRƯỜNG HELP - LONGLONG

TRƯỜNG HELP - LONGLONG

Trường đầu tiên tại Philippines xây dựng và phát triển mô hình Sparta; Trung tâm khảo thí IELTS chính thức được ủy quyền bởi IDP.
TRƯỜNG BECI - Cafe Campus

TRƯỜNG BECI - Cafe Campus

Cơ sở chuyên dành cho học viên nữ của Beci.
TRƯỜNG BECI - Sparta Campus

TRƯỜNG BECI - Sparta Campus

Cơ sở đào tạo học thuật chuyên sâu của Beci
TRƯỜNG BECI

TRƯỜNG BECI

Cơ sở chuyên đào tạo ESL và Business của Beci với mô hình học tự giác hoàn toàn.
TRƯỜNG JIC

TRƯỜNG JIC

Trường cung cấp đồng thời 2 mô hình Sparta và Semi-Sparta, học viên có thể linh hoạt chuyển đổi giữa 2 mô hình.
TRƯƠNG A&J

TRƯƠNG A&J

Trường có thế mạnh về dạy giao tiếp ở Baguio.

Hiển thị 1 - 8 / 8 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng